Home     |     Photo Gallery     |     Documents

   
Shri Jivan Jyot Trust's    
Active Members    

Adhyaksh : His Hollyness :
Shri Shambhunathji Maharaj

 Pramukh :

 Shri Manubhai D Rathod

      Kanya Vidhyalay Run


 Niyamak : 

         Shri V K Vora.

         Surendranagar

 
 

 

 

 

  
 

Copyrightę2006, All Right Reserved, Shree Jivan Jyot Trust.