Home     |     Photo Gallery     |     Documents

   
Shri Jivan Jyot Trust's    
Active Members    

Adhyaksh : His Hollyness :
Shri Shambhunathji Maharaj

 Pramukh :

 Shri Manubhai D Rathod

      Kanya Vidhyalay Run


 Niyamak : 

         Shri V K Vora.

         Surendranagar

 

 
   Main Gate

Shree Jivan Jyot Highschool
Shree Santosh Kumar Chatral
std
Shree Medhana Kanya Chhat
to 10 std

From Std. 8to 10 std
ay From std 8th to10
 
ralaya From std. 8th
Shree Jivan Jyot Mahila B.A. Be.ed College.
     Saureshtra University Rajkot
 
 
 
 
 


AT : VAGHELA, Tal.Wadhwan,
Dist. Surendranagar. (Gujrat)
Phone: (02752) 259531

  Copyrightę2006, All Right Reserved, Shree Jivan Jyot Trust.

Web site Developed by Innovative Ecom.